Obecný úrad Lešť (vojenský obvod)

Obecný úrad Lešť (vojenský obvod)

Lešť (vojenský obvod), Školská 21
962 63 Pliešovce

Informácie o kancelárii Obecný úrad Lešť (vojenský obvod)

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch, na území vojenského obvodu Ministerstvo obrany SR okrem úloh na zabezpečenie obrany štátu plní úlohy :

a) štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon (obce uvedené úlohy plnia ako prenesený výkon štátnej správy)

b) obce

c) správy katastra

Obvodný úrad vojenského obvodu Lešť, ako organizačná jednotka MO SR plní na území vojenského obvodu Lešť(vojenský obvod) úlohy v súlade s § 8 ods. 1 písm a), písm.b), § 9, § 9a, § 9b,§ 9c zákona č. 281/1997 Z.z..

 

Stránkové dni pre obyvateľov vojenského obvodu:

Pondelok – štvrtok: 7,00 – 12,00  a  12,30 – 15,00

Piatok: nestránkový deň

 

 

Stránkové dni pre vybavovanie súhlasov MO SR na vstup do VO Lešť:

Utorok, štvrtok: 7,00 – 12,00   a   12,30 – 15,00

Pondelok, streda, piatok: nestránkový deň 

 

Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu možno získať na úradnej tabuli obce susediacej s vojenským obvodom, na obecných úradoch týchto obcí a ich webových sídlach; ďalej aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky).

 

http://www.mosr.sk/vstupy-do-vojenskych-obvodov/

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Prednosta úradu:

pplk. Ing. Štefan Pomoty

 

 

Tel.:  045/5562472

 

Fax: 045/5562472

E-mail: ouvo-lest@mail.t-com.sk

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit